IE6, IE7 standalone - czyli jak testować serwis w starszych wersjach Internet ExplorerOkres "użerania" się z Internet Explorer 6 powoli przechodzi do historii. Jedna z największych zmor każdego programisty webowego wolno dogorywa w statystykach. Na dzień dzisiejszy różne źródła podają udział IE6 na poziomie 5,6% - 17,6%*. Niestety udział ten nie spadł jeszcze do poziomu, w którym możemy sobie zupełnie odpuścić zachowanie wstecznej kompatybilności serwisów z szóstym IE.

 

Bardzo przydatnym narzędziem do testowania serwisu w różnych wersjach Internet Explorer jest darmowy IETester. W odróżnieniu od innych rozwiązań IE standalone, jest to zupełnie niezależna aplikacja wykorzystująca biblioteki renderujące IE w wersjach 5.5, 6, 7 i 8 oraz odpowiadające im silniki JavaScript (JScript). Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie niezależnych zakładek, w których możemy otworzyć stronę w różnych wersjach Internet Explorer. Dodatkowo IETester posiada kilka przydatnych funkcji, takich jak wyłączenie cache oraz JavaScript.
Niestety aplikacja ma też kilka wad i ograniczeń. Po pierwsze jest to wciąż wersja alfa (testowałem wersje 0.4.4) i niestety nie jest jeszcze stabilna. Po drugie nie działają w niej applety Java oraz w trybie "user mode" Flash oraz filtry CSS (rozwiązaniem jest uruchomienie aplikacji z konta administratora).


Pewniejszym rozwiązaniem, które pozwoli nam przetestować serwis w IE6 i IE7, jest instalacja Microsoft Virtual PC oraz uruchomienie udostępnionych bezpłatnie przez Microsoft specjalnych testowych wersji Windows w formie VPC Hard Disk Images. Co prawda udostępnione obrazy mają trzymiesięczny czas ekspiracji, jednak są one na bieżąco uaktualniane i udostępniane na stronie. Po uruchomieniu jednego z wybranych obrazów w Virtual PC mamy 100% pewność, że testujemy serwis w żądanym środowisku. Obecnie w formie obrazów dysku udostępniane są następujące konfiguracje:

  • Windows XP SP3 + IE6
  • Windows XP SP3 + IE7
  • Windows XP SP3 + IE8
  • Windows Vista + IE7
  • Windows Vista + IE8

Przyznam, że Microsoft bardzo pozytywnie mnie w tej dziedzinie zaskoczył. Dodatkowo polecam Virtual PC do testów w innych systemach operacyjnych, np. Linux.

 


* Zastanawiają mnie dość spore rozbieżności w raportach statystycznych różnych dostawców. W tym konkretnym przypadku dotyczą one używanych wersji przeglądarek internetowych na przykładzie Internet Explorer 6:

W przypadku ranking.pl można je tłumaczyć lokalną specyfiką (dane dotyczące jedynie Polski), jednak czy w przypadku dwóch pozostałych statystyk (obie globalne) aż tak duże różnice można tłumaczyć różną metodologią pomiaru?

 Proszę czekać...
Nie możesz komentować. Mariusz Turek umieścił Cię na czarnej liście lub Twoje konto nie jest aktywne.